Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat

tiedekunnan tohtoriohjelmat 

Aerosolitutkimuksen tohtoriohjelma

Fotoniikan tohtoriohjelma

Itä-Suomen tietotekniikan tohtoriohjelma

Kasvatusalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma

Kemian tohtoriohjelma

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tohtoriohjelma

Matemaattisen analyysin ja tieteellisen laskennan tohtoriohjelma

Metsätieteiden tohtoriohjelma

Ympäristönmuutoksen biologian tohtoriohjelma

Ympäristöterveyden tohtoriohjelma

opetusministeriön tohtoriohjelmat, joita itä-suomen yliopisto/luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta koordinoi

Epäorgaanisen materiaalikemian tohtoriohjelma
Inorganic Materials Chemistry Doctoral Program 

Itä-Suomen tietotekniikan tutkijakoulu
East Finland Graduate School in Computer Science and Engineering 

Metsätieteiden tutkijakoulu
Graduate School in Forest Sciences 

Modernin optiikan ja fotoniikan tutkijakoulu
Graduate School of Modern Optics and Photonics 

Ympäristöterveyden tohtoriohjelma
Doctoral Programme in Environmental Health 

Ympäristötieteen ja -tekniikan tohtoriohjelma, EnSTe
Finnish Doctoral Programme in Environmental Science and Technology

valtakunnalliset TOHTORIOHJELMAt, joissa Itä-Suomen yliopisto/luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta toimii yhteistyötahona (koordinoiva taho suluissa)

Bio-informatiikka ja biorakenteet
The National Doctoral Programme in Informational and Structural Biology (ÅA) 

Biologiset vuorovaikutukset tutkijakoulu
Biological Interactions - Graduate School (JY) 

Ilmakehän koostumus ja ilmastonmuutos:molekyylitason prosesseista globaaleihin havaintoihin ja malleihin
Finnish Doctoral Programme in Atmoshperic Composition and Climate Change (HY) 

Inversio-ongelmien tutkijakoulu
Graduate School of Inverse Problems (HY) 

Kansainvälinen lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan tohtoriohjelma
International Doctoral Programme in Biomedical Engineering and Medical Physics (UO) 

Kansainvälinen paperinvalmistuksen tohtoriohjelma
International Doctoral Programme in Bioproducts Technology, PaPSaT (Aalto University) 

Kansallinen nanotieteen tohtoriohjelma
National Doctoral Programme in Nanoscience (NGS-NANO) (JY)

Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tohtoriohjelma
National Doctoral Program of Organic Chemistry and Chemical Biology (TY) 

Kansallinen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja biomateriaalien tohtoriohjelma
National Doctoral Programme of Musculoskeletal Disorders and Biomaterials (TY) 

Kasvibiologian kansallinen tohtoriohjelma
Finnish Doctoral Programme in Plant Science, FGSPB (HY) 

Matemaattinen analyysi ja sen sovellusten tutkijakoulu
The Graduate School in Mathematical Analysis and its Applications (HY) 

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu
The Finnish Graduate School of Mathematics, Physics, and Chemistry Education (HY)

 

Päivitetty 3.3.2014/ST