Psykologia

Psykologia on Itä-Suomen yliopistossa oma koulutusalansa, joka kouluttaa tutkijoita ja psykologian alan ammattilaisia. Psykologiassa voidaan suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinto, lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto. Psykologian maisterin tutkinto antaa pätevyyden toimia laillistettuna psykologina. Erikoispsykologikoulutuksen sisältävä lisensiaatintutkinto antaa erikoispsykologin pätevyyden. Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine on osa valtakunnallista psykologian alan verkostoa Psykonettiä.

Itä-Suomen yliopiston psykologikoulutuksen erityispiirre ja vahvuus on psykologisten ilmiöiden kontekstuaalinen, sosiaalinen, historiallinen ja kulttuurinen tarkastelu. Opetus painottuu oppiaineessa tehtävän tutkimuksen mukaisesti neljään vakiintuneeseen tutkimuslinjaan, jotka ovat:

  • Elämänkulku, urat ja perhe
  • Koulutettavuus ja sosiaaliset erot
  • Psykologiset interventiot ja psykoterapia
  • Organisaatiot ja työelämä

Psykologien työllistyminen

Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä. Valtaosa psykologeista työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa, esimerkiksi terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, oppilaitoksissa kaikilla koulutusasteilla, työ- ja elinkeinotoimistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Yksityissektorilla psykologeja työskentelee esimerkiksi kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, psykoterapeutteina, konsultteina ja henkilöstöpäällikköinä. Yhä useampi psykologi toimii myös yksityisenä ammatinharjoittajana. Psykologisen tiedon kysyntä on viime vuosina lisääntynyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Hakeminen

Psykologian opiskelijaksi voi hakea vuosittain. Valinta tapahtuu ylioppilastutkinnon ja kirjallisen valintakokeen perusteella. Aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 40. Valinta tapahtuu ylioppilaspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella, kuitenkin siten, että osa valitaan pelkästään valintakoepisteiden perusteella.

Päävalinnan lisäksi erillisvalinnassa valitaan ylemmän korkeakoulututkinnon ja psykologian aineopinnot suorittaneista vuosittain ilmoitettava määrä. Ne ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat, jotka eivät ole suorittaneet psykologian aineopintoja, hakevat psykologian päävalinnassa.

Hae psykologian koulutukseen