Henkilökunnan pikalinkkejä

Tutkijan työvälineet

Aurora -tietokanta

ProHa - Projekti- ja hankehallintajärjestelmä

Tutkimustietokanta Cris

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelut tarjoaa Itä-Suomen yliopiston henkilökunnalle tutkimus- ja kehittämistoiminnan, täydentävän rahoituksen sekä sopimusten ja immateriaalioikeuksien asiantuntijapalveluita. Yksikkö pitää aktiivisesti yhteyttä yliopiston keskeisiin rahoittajiin. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Toimimme vuorovaikutuksessa yritysyhteistyökumppaneiden kanssa.

Palveluitamme ovat:

  • neuvonta ja tuki erityisesti rahoituksen hakemiseen ja sopimusten laatimiseen
  • koulutukset ja tiedotus
  • työkalujen tuottaminen tutkimuksen tueksi
  • tutkimushankkeisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset
  • vaikuttaminen julkisiin rahoittajiin
  • kansainvälisten hankkeiden erityiskysymykset
  • yliopiston täydentävän rahoituksen prosessien kehittäminen
  • yliopiston strategisen tutkimusrahoituksen koordinointitehtävät