Sinustako lääkäri? Miksipä ei?

Katso opiskelijahaastattelu.
 

 

 

 
 

Lääketieteen kandidaatti Sara Remes
Kuopion Abi-päivän (9.11.2015) ohjelma (pdf)
Joensuun Abi-päivän (13.11.2015) ohjelma (pdf)
Tietoa lääketieteen ja hammaslääketieteen v. 2016 opiskelijavalinnasta (pdf)
Abi-infoa:Yleisesittely ja valintainfo (pdf) LL ja HLL -koulutuksista

Tutustu Itä-Suomen yliopiston hakuoppaaseen:
 

 

Katso lisätietoja hakuprosessista yliopiston Hae opiskelijaksi -sivustolta:

Tietoa koulutustarjonnasta:

*****
KUOPIOSTA VALMISTUU TAITAVIA LÄÄKÄREITÄ

Opiskelijoiden mukaan Kuopion lääkärikoulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa selkeät opintokokonaisuudet, toimiva opintojen ohjausjärjestelmä, opiskelijaystävällinen ilmapiiri, käytännönläheinen opetus, innostavat opettajat ja monipuoliset tutkimusmahdollisuudet.

Syksyllä 2004 käyttöön otettu Medistudia-rakennus tarjoaa modernin oppimisympäristön lääketieteen opiskelijoille. Medistudiassa sijaitsevassa Taitostudiassa opiskelijat voivat harjoitella lääkärin työssä tarvittavia kädentaitoja ja erilaisia toimenpiteitä.

Kuopion kampus on vireä ja opiskelijamyönteinen tiedeyhteisö. Lääkäreitä Kuopiosta on valmistunut kolmessakymmenessä vuodessa 3000.

OPISKELIJAT TYYTYVÄISIÄ OPETUKSEEN

Opetuksessa sovelletaan monipuolisesti sekä perinteistä luento- ja ryhmäopetusta että moderneja itseopiskeluun ja verkko-opetukseen perustuvia opiskelumenetelmiä. Lukujärjestys helpottaa opintojen suunnittelua ja opintojen ohjaus on saanut runsaasti kiitosta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaminen kestää kuusi vuotta. Kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan lääketieteeseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on ihmisen rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään elimistön solu- ja molekyylitason tapahtumiin. Teoriaopintojen ohella harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan lääkärin työhön monipuolisesti.

Opintojen edetessä siirrytään kliiniseen vaiheeseen, jonka aikana opitaan sairauksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä potilaan hoito ja kuntoutus. Kliinisen vaiheen opetuksessa painotetaan käytännön potilastyötä. Opintoihin sisältyy harjoittelua terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Tutkimustyön voi aloittaa hyvässä ohjauksessa jo opiskeluaikana. Osan opinnoista voi myös suorittaa ulkomailla kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Kaikki opiskelijat saavat hyvät perusvalmiudet lääkärin kliiniseen työhön.

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA

Lääketieteen lisensiaatin koulutus ohjelmaan voi päästä vain valintakokeen kautta. Yksipäiväinen valintakoe on toukokuussa. Valintakoe koostuu integroiduista tehtävistä, jotka pohjautuvat biologiaan, fysiikkaan ja kemiaan. Koe järjestetään valtakunnallisena yhteistyönä (sama koe samaan aikaan kaikilla koulutuspaikkakunnilla).

Hakija ei voi pyrkiä samanaikaisesti lääketieteen ja hammaslääketieteen eikä eläinlääketieteen koulutusohjelmiin

TUTKINNOT JA OPISKELUAJAT

Lääketieteen lisensiaatti (LL) 
360 opintopistettä, 6 vuotta

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijavalinta 2015


 Pisteiden skaalaus ja hyväksyttävissä olevien raja

Valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muunnettiin valintakoepisteiksi välille 0-72,00. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tuli se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikista saman koulutusohjelman valintakokeeseen parhaiten vastanneista saavutti Itä-Suomen yliopistossa. Hyväksyttävän oli saatava vähintään 50% tästä pistemäärästä.

Kokeen teoreettinen maksimi: 36 (alkupisteet) + 72 (skaalatut koepisteet) = 108 pistettä

Lääketiede

Lääketieteeseen haki 1234 henkilöä ja kokeeseen osallistui 1033 hakijaa (83,7 %), joista 11. paras hakija sai raakapisteitä 76,5. Näin ollen pisteet skaalataan kertoimella 0,941 ja kokeen 50 %:n hyväksymispisterajaksi tulee 38,25 raakapistettä (= 36 skaalattua pistettä).

Pisterajat
Yhteispisteillä valittiin 98 hakijaa (lopulliset pisteet: 106,00 – 83,59) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 66 hakijaa (lopulliset pisteet: 68,71 – 51,76).
 

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteeseen haki 356 henkilöä ja kokeeseen osallistui 278 hakijaa (78,1 %), joista 3. paras hakija sai raakapisteitä 69. Näin ollen pisteet skaalataan kertoimella 1,043 ja kokeen 50 %:n hyväksymispisterajaksi tulee 34,5 raakapistettä (= 36 skaalattua pistettä).

Pisterajat
Yhteispisteillä valittiin 24 hakijaa (lopulliset pisteet: 105,00 – 81,09) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 16 hakijaa (lopulliset pisteet: 65,74 – 51,65).


Valintakokeiden arvosteluperusteet ja vanhat valintakokeet ovat nähtävissä: www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/valintakokeet/

 

smileysmileysmiley

Uudelle opiskelijalle 2015

Onnea uudelle opiskelijalle (Kirje)

Ensimmäisen kuukauden lukujärjestys löytyy tästä.

Seuraa myös: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle

Lääketieteen koulutusohjelman alkuinfo 1.9.2015 klo 13:15 - 15 ja laitoksen osuus YOK-opintojaksosta.

smileysmileysmiley