Sinustako lääkäri? Miksipä ei?

Katso opiskelijahaastattelu.
 

 

 

 
 

Lääketieteen kandidaatti Sara Remes
Kuopion Abi-päivän (10.11.2014) ohjelma (pdf)
Joensuun Abi-päivän (14.11.2014) ohjelma (pdf)
Tietoa lääketieteen ja hammaslääketieteen v. 2015 opiskelijavalinnasta (pdf)
Abi-infoa:Yleisesittely ja valintainfo (pdf) LL ja HLL -koulutuksista

Tutustu Itä-Suomen yliopiston hakuoppaaseen:
 

Katso lisätietoja hakuprosessista yliopiston Hae opiskelijaksi -sivustolta:

Tietoa koulutustarjonnasta:

*****
KUOPIOSTA VALMISTUU TAITAVIA LÄÄKÄREITÄ

Opiskelijoiden mukaan Kuopion lääkärikoulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa selkeät opintokokonaisuudet, toimiva opintojen ohjausjärjestelmä, opiskelijaystävällinen ilmapiiri, käytännönläheinen opetus, innostavat opettajat ja monipuoliset tutkimusmahdollisuudet.

Syksyllä 2004 käyttöön otettu Medistudia-rakennus tarjoaa modernin oppimisympäristön lääketieteen opiskelijoille. Medistudiassa sijaitsevassa Taitostudiassa opiskelijat voivat harjoitella lääkärin työssä tarvittavia kädentaitoja ja erilaisia toimenpiteitä.

Kuopion kampus on vireä ja opiskelijamyönteinen tiedeyhteisö. Lääkäreitä Kuopiosta on valmistunut kolmessakymmenessä vuodessa 3000.

OPISKELIJAT TYYTYVÄISIÄ OPETUKSEEN

Opetuksessa sovelletaan monipuolisesti sekä perinteistä luento- ja ryhmäopetusta että moderneja itseopiskeluun ja verkko-opetukseen perustuvia opiskelumenetelmiä. Lukujärjestys helpottaa opintojen suunnittelua ja opintojen ohjaus on saanut runsaasti kiitosta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaminen kestää kuusi vuotta. Kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan lääketieteeseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on ihmisen rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen. Lisäksi perehdytään elimistön solu- ja molekyylitason tapahtumiin. Teoriaopintojen ohella harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan lääkärin työhön monipuolisesti.

Opintojen edetessä siirrytään kliiniseen vaiheeseen, jonka aikana opitaan sairauksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä potilaan hoito ja kuntoutus. Kliinisen vaiheen opetuksessa painotetaan käytännön potilastyötä. Opintoihin sisältyy harjoittelua terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Tutkimustyön voi aloittaa hyvässä ohjauksessa jo opiskeluaikana. Osan opinnoista voi myös suorittaa ulkomailla kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Kaikki opiskelijat saavat hyvät perusvalmiudet lääkärin kliiniseen työhön.

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA

Lääketieteen lisensiaatin koulutus ohjelmaan voi päästä vain valintakokeen kautta. Yksipäiväinen valintakoe on toukokuussa. Valintakoe koostuu integroiduista tehtävistä, jotka pohjautuvat biologiaan, fysiikkaan ja kemiaan. Koe järjestetään valtakunnallisena yhteistyönä (sama koe samaan aikaan kaikilla koulutuspaikkakunnilla).

Hakija ei voi pyrkiä samanaikaisesti lääketieteen ja hammaslääketieteen eikä eläinlääketieteen koulutusohjelmiin

TUTKINNOT JA OPISKELUAJAT

Lääketieteen lisensiaatti (LL) 
360 opintopistettä, 6 vuotta

 

Tietoa lääketieteen alan vuoden 2014 opiskelijavalinnan tuloksista:

Valintakokeiden arvosteluperusteet ja vanhat valintakokeet ovat nähtävissä: www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/valintakokeet/

Pisterajat 2014

Hammaslääketiede:

Hakijoita oli 359, josta valintakokeeseen osallistui 251 hakijaa.

Yhteispisteillä valittiin 24 hakijaa (lopulliset pisteet: 113,81 – 96,33) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 16 hakijaa (lopulliset pisteet: 33,47 – 27,42).

Lääketiede:

Hakijoita oli 1214, josta valintakokeeseen osallistui 958 hakijaa.

Yhteispisteillä valittiin 98 hakijaa (lopulliset pisteet: 131,72 – 104,95) (= alkupisteet + skaalatut koepisteet) ja valintakokeella 66 hakijaa (lopulliset pisteet: 47,81 – 32,34).

Huom!
Kokeesta saadut raakapisteet on skaalattu välille 0,00 – 72, 00 niin että valintakokeen teoreettinen maksimi 128 pistettä = 72 lopullista koepistettä.
(Skaalatut valintakoepisteet saa muutettua raakapisteiksi kertoimella 1,78)