Teologian osasto

Teologian osasto on nuori ja dynaaminen yksikkö, joka on vajaassa kymmenessä vuodessa kasvanut maamme toiseksi suurimmaksi teologien koulutuspaikaksi. Opettajakuntaan on valikoitunut teologian eri alojen parhaita tutkijoita ja opettajia.

Joensuun teologian erityisenä rikkautena on idän ja lännen teologisen perinteen kohtaaminen ja vuorovaikutus. Teologian osastossa on kaksi koulutusohjelmaa, läntisen teologian ja ortodoksisen teologian koulutusohjelma, jotka kouluttavat työntekijöitä ennen muuta luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä koululaitoksen palvelukseen. Lue lisää »

Idän ja lännen perinteet kohtaavat myös osastomme monitieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita Kansainvälinen ortodoksisen kirkkomusiikin seura ISOCM ry ja Diakonian kansainvälinen yhteistyö. Lue lisää »

Osaston yhteystiedot

Postiosoite Itä-Suomen yliopisto | Filosofinen tiedekunta
Joensuun kampus | Teologian osasto
PL 111, 80101 Joensuu
Käyntiosoite Yliopistokatu 4, Agora, Joensuu
Puhelin 0294 45 2030
Sähköposti teologian.osasto(at)uef.fi

Henkilöstön yhteystiedot

Osaston johto

Osastonjohtaja: Matti Kotiranta

  • Professori, kirkkohistoria
  • 0294 45 2400
  • huone: Agora 311

Osaston varajohtaja: Hannu Mustakallio

  • Professori, kirkkohistoria
  • 0294 45 2401
  • huone: Agora 207

Tunnusluvut 2013

Henkilöstö Suoritetut tutkinnot
25 opetus- ja tutkimushenkilöä 37 kandidaatin tutkintoa
  44 maisterin tutkintoa
  0 lisensiaatin tutkintoa
  3 tohtorin tutkintoa
   
Ulkomaalaiset opiskelijat Perustutkinto-opiskelijat
7 perustutkinto-opiskelijaa 539 opiskelijaa
2 jatkotutkinto-opiskelijaa
   
Vaihto-opiskelijat Jatkotutkinto-opiskelijat
1 saapunutta opiskelijaa 65 opiskelijaa
1 lähtenyttä opiskelijaa