Savonlinnan kampus

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa. Savonlinnassa toteutetaan lastentarhanopettaja-, luokanopettaja- sekä käsityönopettaja- ja kotitalousopettajakoulutusta. Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen erityispiirteenä on varhaiskasvatukseen, taide- ja taitokasvatukseen sekä yhtenäisen peruskoulun opettajuuteen suuntautuminen. Savonlinnan kampuksella on noin 800 perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa kandidaatti- ja maisteriopinnoissa. Uusia opiskelijoita otetaan vuosittain noin 170.

Opettajankoulutuksessa korostetaan kulttuuria sekä kestävää kehitystä edistävää, eettisesti tietoista ja omaa työtään tutkivaa opettajuutta. Opetuksessa painottuvat yhteisöllisyys, tutkiva ote ja asiantuntijuuden kehittyminen sekä opettajankoulutuksen yhteys ympäröivään alueeseen ja kulttuuriin. Opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua toteutetaan läheisessä yhteistyössä Savonlinnan normaalikoulun ja lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden organisaatioiden, kuten Savonlinnan kaupungin, Savonlinnan Oopperajuhlien ja lähialueen museoiden kanssa. Esimerkiksi Metsämuseo Luston kanssa on tehty yhteistyötä openmetsä-projektin muodossa www.openmetsa.fi.

Savonlinnan kampuksen opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet sisällyttää opintoihin taito- ja taideaineiden opintokokonaisuuksia. Laajan sivuaineen peruskoulussa opetettavassa aineessa suorittaneet ovat kelpoisia aineenopettajan tehtäviin kyseisessä aineessa. Aineenopettajaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja näin saada luokanopettajakelpoisuus.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden.

Koulutustarjonta

Opinto-oppaat, Opetussuunnitelmat ja vastaavuustaulukot