Esittely

Farmasian laitoksen tehtävänä on toteuttaa ja edistää lääkeaineita, lääkkeitä ja lääkehuoltoa sekä toksikologiaa koskevaa tieteellistä tutkimusta ja korkeinta opetusta Suomessa.


Laitoksen antama perusopetus johtaa farmaseutin alempaan ja proviisorin ylempään akateemiseen loppututkintoon ja vastaaviin laillistettuihin ammattipätevyyksiin. Lisäksi laitoksen yleisen toksikologian kansainvälinen maisteriohjelma johtaa tämän alan filosofian maisterin tutkintoon. Laitoksella on myös päävastuu UEF:n Kemian laitoksen kansainvälisen maisteriohjelman lääkeainekemian suuntautumisvaihtoehdon opetuksesta. Opetustoiminta jakautuu seitsemään oppiaineeseen, joiden pohjalta annetaan myös lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa tieteellistä jatkokoulutusta. Jatkokoulutus on pääosin integroitu laitoksen tutkimustoimintaan ja edustamiemme alojen kansallisten tutkijakoulujen toimintaan.


Laitoksen yhteydessä toimii myös Farmaseuttinen lääketutkimuskeskus, joka välittää alan tutkimuspalveluja niitä tarvitseville.


Laitos antaa farmakologian, toksikologian ja kliinisen farmakologian opetusta myös lääketieteen opiskelijoille sekä opettaa farmakologian ja toksikologian perusteita monille muille opiskelijaryhmille.
 

Farmasian laitoksessa työskentelee noin 150 henkeä ja opiskelee noin 700 perusopiskelijaa ja 100 jatko-opiskelijaa.

 

Farmasian laitoksen strategia

2012-2016 (pdf) 

40 vuotta farmasian opetusta ja

tutkimusta Kuopiossa (pdf)

 

Farmasian laitoksen strategia