Lääkeneuvonta

Apteekkimme panostaa lääkkeiden oikeaan käyttöön. Asiantunteva lääkeneuvonta on osa jokaista lääketoimitustamme.

Itä-Suomen yliopiston apteekki on ollut kehittämässä lääkeneuvonnan avuksi uusia tietokoneohjelmistoja, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen lääkehoidon tuen ja ohjauksen.

Lääkitysten yhteisvaikutusten ja päällekkäisyyksien tarkistukseen suunniteltu ohjelmisto on käytössä jokaisen reseptilääketoimituksen yhteydessä. Tarkistus on mahdollista silloin, kun kaikki lääkeostot on keskitetty Itä-Suomen yliopiston apteekkiin.

Henkilökuntaamme koulutetaan jatkuvasti yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Farmaseutit ja proviisorit osallistuvat yleisluontoisen täydennyskoulutuksen lisäksi valitsemansa erityisalan koulutuksiin.

Itä-Suomen yliopiston apteekki huolehtii lääkeneuvonnasta ja ongelmien ratkaisusta myös lääkkeiden myynnin jälkeen.

Tarjoamme Kansallisen Lääkeinformaatiokeskuksen (KLIK Oy) lääkeneuvonnan puhelimitse kanta-asiakkaillemme pelkällä puhelumaksulla.